اجاره ماشین در کیش

مرجع اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین در کیش

 • فیلتر
mohave-1
مجموعه: کــیا
قیمت: 250,000 تومان

 با تخفیف ۲۲۵۰۰۰ تومان

sorento-1
مجموعه: کــیا
قیمت: 230,000 تومان

 با تخفیف ۱۹۵۰۰۰ تومان

cadenza-1
مجموعه: کــیا
قیمت: 220,000 تومان

 با تخفیف ۱۹۵۰۰۰ تومان

optima11-1
مجموعه: کــیا
قیمت: 200,000 تومان

 با تخفیف ۱۷۵۰۰۰ تومان

sportage11-1
مجموعه: کــیا
قیمت: 180,000 تومان

 با تخفیف ۱۷۰هزار تومان

optima10-1
مجموعه: کــیا
قیمت: 160,000 تومان

 با تخفیف ۱۴۵۰۰۰ تومان

sportage09-1
مجموعه: کــیا
قیمت: 150,000 تومان

 با تخفیف ۱۲۵۰۰۰ تومان

cerato11-1
مجموعه: کــیا
قیمت: 150,000 تومان

 با تخفیف ۱۳۵۰۰۰ تومان

optima08-front
مجموعه: کــیا
قیمت: 140,000 تومان

 با تخفیف ۱۱۰۰۰۰ تومان

توضیحات:

شماره‌های تماس جهت رزرو ماشین در کیش  07644458700 - 09171999926 می‌باشد.

  • همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و گواهینامه الزامی است.
  • صدور یک فقره چک بانکی در وجه شرکت رنت کارکیش بابت خسارات احتمالی وارده بر خودرو.
  • چک یا وجه ضمانت هنگام تحویل خودرو به شرکت، به مستاجر مسترد می‌گردد.
  • قیمت مذکور برای ۲۴ساعت از زمان تحویل خودرو می‌باشد.
  • لطفا قبل از واریز وجه با شرکت تماس بگیرید.
ماشین
Average Rating: 5
Votes: 617
Reviews: 724
تا 30% تخفیف

اجاره ماشین کیش

اجاره ماشین در کیش با تخفیف
When: -
Where: شرکت اجاره ماشین
بازار شارستان
کیش
شارستان